Villeman Og Magnhild

Villeman Og Magnhild

Villemann gjekk seg te storan å,
Hei fagraste lindelauvi alle
Der han ville gullharpa slå
For de runerne de lyster han å vinne

Villemann gjenge for straumen å stå,
Mesterleg kunne han gullharpa slå.

Han leika med lente, han leika med list,
Og fugelen tagna på grønande kvist.

Han leika med lente, han leika med gny,
Han leika Magnhild av nykkens arm.

Men då steig trolli upp or djupaste sjø,
Det gjalla i berg og det runga i sky.

Då slo han si harpe til bonns i sin harm,
Og utvinner krafti av trollenes arm.