Merseburger Zaubersprüche II

Merseburger Zaubersprüche II

Phol ende Vuodan
Vuorun zi holza
Du uuart demo Balderes
Volon sîn vuoz birenkit
Thû biguol en Sinhtgunt
Sunna era suister
Thû biguol en Frîia
Volla, era suister

: Thû biguol en Vuodan
Sô hê uuola conda
Sôse bênrenkî,
Sôse bluotrenkî
Sôse lidirenkî:
Bên zi bêna, bluot zi bluoda
Lid zi geliden
Sôse gelîmida sîn :